27.11.2022    08:27


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
09:00Трейл на 11 км
Trail 11 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
09:00Трейл на 22 км
Trail 22 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
09:00Трейл на 11 км
Trail 11 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
09:00Трейл на 22 км
Trail 22 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready