26.03.2023    01:37


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
09:00Біг на 5 км
5 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
10:30Біг на 10 км
10 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready