27.11.2022    07:20


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
18:10Біг на 10000 м
10000 m
Жінки
Women
Фінал
Final
   
18:55Біг на 10000 м
10000 m
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready