27.11.2022    08:34


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
09:00Триатлон 1км-18.2км-5км
Triathlon 1km-18.2km-5km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
09:00Триатлон 1км-18.2км-5км
Triathlon 1km-18.2km-5km
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready