27.11.2022    08:38


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
12:00Біг на 16.094 км
16.094 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
12:00Біг на 16.094 км
16.094 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready