16.06.2024    10:12


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
09:00Крос 9 км
Cross Country 9 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
10:00Крос 5.740 км
Cross Country 5.740 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready