16.06.2024    09:26

Дата
Date
Час
Time
Категорія
Category
Коло
Round
Стартовий
Start List
Результати
Results
Звіти
Reports
Крос 5.740 км
20.11.22 10:00 Жінки
Women
Фінал
Final
   
Крос 9 км
20.11.22 09:00 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready