24.06.2024    14:13


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
09:00Крос 5.650 км
Cross Country 5.650 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
10:00Крос 7.610 км
Cross Country 7.610 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready