23.07.2024    11:09

Дата
Date
Час
Time
Категорія
Category
Коло
Round
Стартовий
Start List
Результати
Results
Звіти
Reports
Крос 3.95 км
22.11.22 10:00 Жінки
Women
Фінал
Final
   
Крос 8 км
22.11.22 10:00 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready