23.07.2024    12:27

Дата
Date
Час
Time
Категорія
Category
Коло
Round
Стартовий
Start List
Результати
Results
Звіти
Reports
Крос 6 км
26.11.22 14:45 Жінки
Women
Фінал
Final
   
Крос 8 км
26.11.22 15:20 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready