16.06.2024    08:37

Дата
Date
Час
Time
Категорія
Category
Коло
Round
Стартовий
Start List
Результати
Results
Звіти
Reports
Трейл на 26 км
26.11.22 08:00 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
26.11.22 08:00 Жінки
Women
Фінал
Final
   
Трейл на 13 км
26.11.22 13:00 Жінки
Women
Фінал
Final
   
26.11.22 13:00 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
Трейл на 7 км
26.11.22 13:00 Жінки
Women
Фінал
Final
   
26.11.22 13:00 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready