24.06.2024    12:19


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
13:15Крос 8.04 км
Cross Country 8.04 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
13:50Крос 10.06 км
Cross Country 10.06 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready