16.06.2024    09:55

Дата
Date
Час
Time
Категорія
Category
Коло
Round
Стартовий
Start List
Результати
Results
Звіти
Reports
Крос 8.04 км
27.11.22 13:15 Жінки
Women
Фінал
Final
   
Крос 10.06 км
27.11.22 13:50 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready