17.06.2024    10:31


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
15:05Біг на 8.5 км
8.5 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
15:40Біг на 8.5 км
8.5 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready