16.04.2024    21:15


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
10:00Крос 5.825 км
Cross Country 5.825 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
11:00Крос 8.735 км
Cross Country 8.735 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready