17.06.2024    10:55


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
10:00Крос 7.62 км
Cross Country 7.62 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
10:30Крос 9.5 км
Cross Country 9.5 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
11:20Крос 9.5 км
Cross Country 9.5 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
14:05Крос 7.62 км
Cross Country 7.62 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready