16.04.2024    20:54


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
11:25Крос 6.370 км
Cross Country 6.370 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
12:15Крос 8.450 км
Cross Country 8.450 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready