16.04.2024    20:13


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
13:40Крос 9 км
Cross Country 9 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
14:25Крос 9 км
Cross Country 9 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready