16.04.2024    19:50


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
14:50Крос 8.545 км
Cross Country 8.545 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
15:30Крос 10.945 км
Cross Country 10.945 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready