26.03.2023    00:45


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
16:30Біг на 1 милю
1 mile
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
16:45Біг на 1 милю
1 mile
Жінки
Women
Фінал
Final
   
17:30Біг на 16.094 км
16.094 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready