13.07.2024    12:31

Дата
Date
Час
Time
Категорія
Category
Коло
Round
Стартовий
Start List
Результати
Results
Звіти
Reports
Біг на 10 км
10.04.23 09:30 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
10.04.23 09:30 Жінки
Women
Фінал
Final
   
Біг на 5 км
10.04.23 10:30 Жінки
Women
Фінал
Final
   
10.04.23 10:30 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready