23.07.2024    12:52


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
08:19Біг на 25 км
25 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
08:30Біг на 25 км
25 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready