28.09.2023    23:31


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
08:00Марафонський біг (42,195)
Marathon
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
08:00Марафонський біг (42,195)
Marathon
Жінки
Women
Фінал
Final
   
10:00Біг на 28 км
28 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
10:00Біг на 28 км
28 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready