28.05.2024    09:17


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
12:30Біг по шосе 1 миля
1 mile
Жінки
Women
Фінал
Final
   
12:40Біг по шосе 1 миля
1 mile
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready