29.09.2023    00:27


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
10:00Триатлон 3.8км-180км-42.195км
Triathlon 3.8km-180km-42.195km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
10:00Триатлон 3.8км-180км-42.195км
Triathlon 3.8km-180km-42.195km
Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready