23.07.2024    11:40

Дата
Date
Час
Time
Категорія
Category
Коло
Round
Стартовий
Start List
Результати
Results
Звіти
Reports
Спортивна ходьба 10 км
04.11.23 10:00 Жінки
Women
Фінал
Final
   
04.11.23 10:15 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready