20.06.2024    13:10


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
13:45Крос 6.4 км
Cross Country 6.4 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
14:55Крос 9.6 км
Cross Country 9.6 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready