20.06.2024    12:50


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
10:00Біг на 24 години
24 hour
Жінки
Women
Фінал
Final
   
10:00Біг на 24 години
24 hour
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready