13.07.2024    12:56

Дата
Date
Час
Time
Категорія
Category
Коло
Round
Стартовий
Start List
Результати
Results
Звіти
Reports
Біг на 5 км
06.04.24 10:45 Жінки
Women
Фінал
Final
   
06.04.24 10:45 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
Біг на 10 км
06.04.24 11:45 Жінки
Women
Фінал
Final
   
06.04.24 11:45 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready