22.07.2024    20:45


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
17:00Біг на 5 км
5 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
17:00Біг на 5 км
5 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
09:00Біг на 20 км
20 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
09:00Біг на 20 км
20 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
12:15Біг на 10 км
10 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
12:15Біг на 10 км
10 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready