22.07.2024    20:44

Дата
Date
Час
Time
Категорія
Category
Коло
Round
Стартовий
Start List
Результати
Results
Звіти
Reports
Біг на 5 км
27.04.24 17:00 Жінки
Women
Фінал
Final
   
27.04.24 17:00 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
Біг на 20 км
28.04.24 09:00 Жінки
Women
Фінал
Final
   
28.04.24 09:00 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
Біг на 10 км
28.04.24 12:15 Жінки
Women
Фінал
Final
   
28.04.24 12:15 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready