23.07.2024    12:48

Дата
Date
Час
Time
Категорія
Category
Коло
Round
Стартовий
Start List
Результати
Results
Звіти
Reports
Дуатлон 5км-20км-2.5км
28.04.24 08:00 Чоловіки
Men
Фінал
Final
   
28.04.24 09:15 Жінки
Women
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready