21.06.2024    10:30


Час
Time
Вид
Event
Категорія
Category
Коло
Round
Результати
Results
09:15Біг на 15 км
15 km
Жінки
Women
Фінал
Final
   
09:15Біг на 15 км
15 km
Чоловіки
Men
Фінал
Final
   

Підсумок | Summary

Підсумкові данні
Summary
Не опубліковано
Not ready
Не опубліковано
Not ready